POLSCY POWSTAŃCY W NANTES
Dodane przez adriannah dnia Maj 08 2013 15:42:10
W czasach Wielkiej Emigracji z miastem związani byli liczni uczestnicy polskich Powstań Narodowych, m. in.:

Eisenberg Ferdynand (ur. w 1799 w Litobrogu k. Pułtuska), w powstaniu pod Grochowem ciężko ranny w ramię. Po 1838 trafił do Nantes gdzie przez 27 lat pracował w biurze fabryki płótna żaglowego. Zmarł w Nantes w 31.01.1877.

Gucki Leopold (ur. 15.11.1811 w Górze Kalwarii), przed powstaniem student UW. W powstaniu pisarz 1 dyw. piechoty, ppor. sztabu. Po powstaniu we Francji w Nantes, członek TDP. Wziął udział z wypadkach Wiosny Ludów i w 1848 wyjechał do Lwowa. Wrócił do Francji, uzyskał naturalizację. Został odznaczony Legią Honorową. Od 1865 w Nantes należy do Stowarzyszenia Podatkowego i do Zjednoczonej Emigracji Polskiej. Stał na czele działającego w Nantes Towarzystwa Wzajemnej Pomocy. Ożeniony z Caroline Adélaïde Servant, miał syna Władysława Leopolda i córkę Marię Julię. Zmarł w Nantes 24.03.1888.

Harczyński Franciszek Salezy (ur. 08.03.1799 w Korcu k. Nowogrodu Wołyńskiego), syn Stefana i Tekli Dobrowolskiej. Od 1825 kanonik tytularny, w powstaniu kapelan, ranny pod Ostrołęką. Po powstaniu trafił do Francji. W Nantes przebywa w 1843 roku. Mianowany wikarym parafii, a później kapelanem cmentarza Montmartre w Paryżu.

Hendel Józef (ur. w Krakowie). W powstaniu podchorąży. Po powstaniu trafia do Francji, a po 1835 do Nantes, gdzie studiuje medycynę i gdzie się osiedla.

Hernisz Stanisław (ur. ok. 1805 w Warszawie), syn Gustawa, kupca żydowskiego i Karoliny. Przed powstaniem uczeń szkoły rabinów. W powstaniu ochotnik, podof. 1 p. jazdy mazurów, proponował Chłopickiemu utworzenie ochotniczego pułku żydowskiego na wzór formacji tworzonej w 1794 przez Berka Joselewicza. W 1831 za zasługi otrzymał krzyż złoty. W 1832 przybył do Francji. Przebywał głównie w Paryżu ale mieszkał także w Vannes na północ od Nantes. Przełożył na francuski "Odę do Młodości" Mickiewicza, był też autorem wierszy patriotycznych. Dzięki niemu polscy wychodźcy mogli nawiązywać kontakty z politykami francuskimi pochodzenia żydowskiego i uzyskiwać ich poparcie. Wyjechał do Ameryki, wszedł do służby dyplomatycznej USA, jakiś czas przebywał w Pekinie. Zm. 20.04.1866 w Londynie.

Karwowski Julian (ur. około 1804 w Przestrzelach woj. augustowskie), uczestnik Powstania Listopadowego. Podobnie jak kilku innych Karwowskich (Sylwester, Romuald Wiktor, Michał Marcin, Feliks) po upadku powstania trafił do Francji. Od 1839 w Wandei, m. in. Bourbon Vendée, obecnie La Roche sur Yon na południe od Nantes.

Kobyłecki Jan (ur. 1802 w Kościelcu k. Miechowa), syn Jana Chryzostoma i Agnieszki. Po powstaniu przybył do Francji, w 1840 osiadł w Nantes trudniąc się introligatorstwem.

Kostrzewski Ignacy (ur. 01.02.1809 w Wieliszewie lub Jabłonnej k. Warszawy), student Wydziału Prawa i Administracji UW. Po powstaniu przybył do Francji, studiował medycynę, początkowo w Montpellier, a od 1837 w Nantes. W 1843 uznany bachelier-ès-lettres a po napisaniu rozprawy "De l’hémorragie poulmonaire (appoplexie)" otrzymał dyplom dra med. ze specjalnością położnika. Praktykował w Nantes, gdzie zmarł 04.06.1896.

Łabędzki Julian (ur. 16.02.1807 w Mirowie), oficer Powstania Listopadowego, zasłużony dla Emigracji. W 1835 osiadł w Nantes, gdzie jako jeden z pierwszych dyrektorỏw gazowni zakładał pierwsze oświetlenie gazowe miasta (pỏźniej także w Paryżu i w innych miastach Francji i Hiszpanii, za co otrzymał order krỏlowej Izabelli).

Maliszewski (?), uczestnik Powstania Listopadowego,
syn: Wiktor, urodzony z Bretonki w Nantes, najpierw kolejarz w carskiej Rosji, później na Ukrainie w Bojarce nad Zgniłym Tykiczem (młyn parowy w Poradówce) – od strony matki Heleny Maliszewskiej, dziadek Pawła Jasienicy czyli Leona Lecha Beynar.

Miaskowski Napoleon Stanisław (ur. w Uściługu), oficer, od 1837 w Nantes. Został armatorem – właścicielem kompanii przewozowej.

Mierosławski Adam Piotr (ur. 1815 w Strykowie), oficer, od 1840 w Nantes. Uzyskał stopień kapitana, został właścicielem statku, pływał na linii Nantes - Kapsztad - Reunion - Mauritius. Zajmował się handlem pereł, polował na foki i wieloryby, zyskał sławę nieustraszonego żeglarza, zwany był "kapitan Adam". W 1893 roku ponownie odkrył zapomniane wysepki St. Paul i Amsterdam, oddając je pod zwierzchnictwo Francji. W 1849 kupił w St-Denis (Réunion) niewielki dwumasztowiec i nazwał go "Moja Polska". Zmarł około 1851 roku w drodze z Australii.

Milanowski Jỏzef (ur. 1812 w Boguszach), rỏwnież powstaniec. Do Francji (Bordeaux) przybył na statku "Vigilente". Od 1836 roku w Nantes, pracował jako cukiernik,

Morawski Feliks (ur. w Murowanej Guślinie), mgr prawa po Wydziale Prawa i Administracji UW. Po powstaniu w latach 1836/37 trafił do Nantes, był kupcem korzennym.

Piechowski Józef (ur. 1804 w Tukrzyniu lub Tukrzynce), aktywny uczestnik Nocy Listopadowej. Po powstaniu w Galicji, Anglii, Paryżu, La Rochelle i po 1850 w Nantes, gdzie był tzw. konduktorem dróg i mostów. Po 1870 wrócił do Galicji.

Wg. Słownika Biograficznego Oficerỏw Powstania Listopadowego, Roberta Bieleckiego, w okresie Wielkiej Emigracji mieszkało w Nantes i jego regionie kilkudziesięciu powstańcỏw. Istniały już wtedy organizacje polonijne wśród których można wymienić oddziały: Stronnictwa Wojskowego, Stowarzyszenia Podatkowego, Zjednoczenia Emigracji Polskiej i lokalne Towarzystwo Wzajemnej Pomocy.


(autor Jerzy Łukomski)